Forlag

– Totalt 5 699 bedrifter i bransjen
Bransjefakta omfatter firmaer registrert i Proffs databaser, og er satt sammen av siste års offisielle tall hentet fra Proff® Forvalt

Bransjetrender

Viser tall i gjennomsnitt MNOK

Bedrifter med høyest omsetning

Bedrifter med flest ansatte