Ingeborg Nevenkirchen Rosenberg

Org nr 989 594 850

Roller

Innehaver Ingeborg Neuenkirchen Rosenberg (f 1979)
Regnskapsfører Agder Revisjon AS
Kilde: Brønnøysundregistrene