STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

Org nr 881 143 712

Roller

Daglig leder William Johan Bertheussen (f 1964)
Kontaktperson Kirsten Helland Mulligan (f 1954)
Regnskapsfører Direktoratet For Økonomistyring
Kilde: Brønnøysundregistrene