• Side 1

AGHAGEN INVEST AS

Trøndelag, Trondheim
 • Bransje: 53.200 Andre post- og budtjenester
 • Konkursåpning: 10.12.2019

AST PROFF AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 43.341 Malerarbeid
 • Konkursåpning: 10.12.2019

BJOHAN AS

Aust-Agder, Grimstad
 • Bransje: 66.290 Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
 • Konkursåpning: 10.12.2019

BYGDELAFT AS

Østfold, Rømskog
 • Bransje: 41.200 Oppføring av bygninger
 • Konkursåpning: 10.12.2019

CA AUTO AS

Hedmark, Hamar
 • Bransje: 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
 • Konkursåpning: 10.12.2019

CATCHI AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 73.110 Reklamebyråer
 • Konkursåpning: 10.12.2019

CHEF MURATTI AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 56.210 Cateringvirksomhet
 • Konkursåpning: 10.12.2019

DOVRE BIL TRONDHEIM AS

Trøndelag, Trondheim
 • Bransje: 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
 • Konkursåpning: 10.12.2019

DRAMMEN AUTO AS

Buskerud, Drammen
 • Bransje: 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
 • Konkursåpning: 10.12.2019

DRONNINGENS GRILL & PIZZA AS

Vest-Agder, Kristiansand
 • Bransje: 56.102 Drift av gatekjøkken
 • Konkursåpning: 10.12.2019

EFFEKTIV ØKONOMI AS

Østfold, Rygge
 • Bransje: 69.201 Regnskap og bokføring
 • Konkursåpning: 10.12.2019

ELITE TELECOM AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
 • Konkursåpning: 10.12.2019

ENTREPRENØR OG MALERMESTER JAN BRÆND AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
 • Konkursåpning: 10.12.2019

FORTIS HOLDING AS

Rogaland, Sandnes
 • Bransje: 00.000 Uoppgitt
 • Konkursåpning: 10.12.2019

FREDRIKSTAD PRIDE

Østfold, Fredrikstad
 • Bransje: 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
 • Konkursåpning: 10.12.2019

FURUSETH TRANSPORT AS

Vest-Agder, Kristiansand
 • Bransje: 53.200 Andre post- og budtjenester
 • Konkursåpning: 10.12.2019

KOBRI AS

Sogn og Fjordane, Førde
 • Bransje: 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter
 • Konkursåpning: 10.12.2019

LIFE INSPIRATION AS

Rogaland, Stavanger
 • Bransje: 85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted
 • Konkursåpning: 10.12.2019

LIVSFOKUS - Sissel Rønnestad

Møre og Romsdal, Ålesund
 • Bransje: 96.090 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
 • Konkursåpning: 10.12.2019

MAXIFRONT AS

Rogaland, Sandnes
 • Bransje: 41.200 Oppføring av bygninger
 • Konkursåpning: 10.12.2019
 • Side 1