Awilhelmsen Management AS

Org nr 960 030 486

Awilhelmsens visjon er å være et ledende, kompetansedrevet industrielt investeringsselskap for våre eiere, ansatte, egeneide virksomheter og samarbeidspartnere. Konsernet har følgende forretningsområder; cruise, eiendom, shipping & offshore, detaljhandel og kapitalforvaltning. Investeringsbeslutninger og kapitalallokering mellom forretningsområdene gjøres på bakgrunn av forventet avkastning, estimert tidshorisont og konsernets totale risikoprofil. Gruppen av selskaper forvaltes av Awilhelmsen Management AS på vegne av Awilhelmsen AS. Konsernsjef er Sigurd E. Thorvildsen.

Likviditetsgrad:


Meget god (4,39)
2017: Meget god (3,93)
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Lønnsomhet:


Svak (1,2%)
2017: Svak (1,5)
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Soliditet:


God (29,4%)
2017: God (28,8)
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager