Gassnor AS

Org nr 916 376 448

3 siste kunngjøringer

06.08.2018 Godkjente årsregnskap
05.08.2017 Godkjente årsregnskap
14.12.2015 Nyregistrering
Kilde: Brønnøysundregistrene

Nyheter

Søk på "Gassnor AS" Estimert antall treff: 1

Alle linker er til eksterne kilder

Svar på spm. 346 fra stortingsrepresentant Else-May Botten

Regjeringen - Finansdepartementet-Skatter og avgifter 16.11.2018 10:04:21 Related
om hvilken virkning CO2-avgiften på naturgass og LPG har hatt på utslippene av CO2, NOx og SOx fra industrien og skipsfarten