Jønsson Worren Entreprenør AS

Org nr 980 129 985
Notenesg. 10, 6002 Ålesund

Kunnskap, lang erfaring og gode relasjoner er ballasten Jønsson Worren entreprenør har med seg inn i hvert prosjekt. Denne ballasten er bygget gjennom årelang erfaring for våre ansatte, erfaringer som strekker seg mye lenger tilbake enn firmaets historie. Stål - og betongbygg Jønsson Worren entreprenør kombinerer kunnskap om stål- og betongbygg. Oppdatert kunnskap innenfor fagområdene gjør oss i stand til å tenke nytt og annerledes – vi bruker gjerne stål som alternativ til betongbygg. Tverrfaglig fokus representerer en annen måte å jobbe på enn det som ellers er tradisjon i bransjen.

Nyheter

Finner ingen nyheter