Procerta AS

Org nr 984 807 880
Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo

52 siste kunngjøringer

05.09.2020 Godkjente årsregnskap
02.07.2020 Utdeling av utbytte - fullmakt
16.09.2019 Endring av vedtektsdato
16.09.2019 Endring av styre
21.08.2019 Endring av kapital
21.08.2019 Endring av vedtektsdato
21.08.2019 Gjennomføring av fusjon
08.08.2019 Godkjente årsregnskap
06.06.2019 Beslutning om fusjon
04.06.2019 Utdeling av utbytte - fullmakt
31.07.2018 Godkjente årsregnskap
24.07.2018 Endring av forretningsadresse
24.07.2018 Endring av daglig leder
24.07.2017 Godkjente årsregnskap
14.02.2017 Endring av signatur
14.02.2017 Endring av styre
16.01.2017 Endring av styre
16.11.2016 Gjennomføring av fusjon
13.09.2016 Beslutning om fusjon
13.08.2016 Godkjente årsregnskap
19.09.2015 Godkjente årsregnskap
09.07.2015 Endring av styre
05.11.2014 Endring av vedtektsdato
02.09.2014 Godkjente årsregnskap
02.09.2013 Godkjente årsregnskap
20.12.2012 Endring av kapital
20.12.2012 Endring av vedtektsdato
20.12.2012 Gjennomføring av fisjon
06.10.2012 Beslutning om fisjon
08.09.2012 Godkjente årsregnskap
10.09.2011 Godkjente årsregnskap
09.12.2010 Endring av kapital
09.12.2010 Endring av vedtektsdato
25.09.2010 Beslutning om fisjon
25.09.2010 Kapitalnedsettelse
24.09.2010 Beslutning om fusjon
04.09.2010 Godkjente årsregnskap
14.12.2009 Endring av kapital
14.12.2009 Endring av vedtektsdato
23.09.2009 Kapitalnedsettelse
23.09.2009 Beslutning om fisjon
22.09.2009 Godkjente årsregnskap
22.12.2008 Endring av kapital
22.12.2008 Endring av vedtektsdato
30.07.2008 Godkjente årsregnskap
01.10.2007 Beslutning om fusjon
14.07.2007 Godkjente årsregnskap
11.12.2006 Endring av kapital
11.12.2006 Endring av vedtektsdato
04.10.2006 Kapitalnedsettelse
04.10.2006 Beslutning om fisjon
05.08.2006 Godkjente årsregnskap
Kilde: Brønnøysundregistrene

Nyheter

Finner ingen nyheter