Sogn Industri AS

Org nr 915 529 666
Følg bedriften:
Øyrane 12, 6800 Førde

Vi i Sogn Industri ser fordelen med å ha sterke ressursar i alle ledd. Vi veit kva som skal til for å strukturere eit godt vellykka prosjekt. Sogn Industri lærer opp neste generasjon prosjektleiing slik at ein skal sjå for seg og ta tak i alle ledd. Ved å bruke personar med god systemkunnskap og stadig flytte dei mellom ulike ledd for kvart prosjekt, bygger du eit sterkt fundament til ein sterk prosjektleiar. Ein som lett ser svake ledd og utfordingar og som kan løfte både dei og prosjektet vidare framfor og stagnere.

Nyheter

Finner ingen nyheter