NORGESGRUPPEN ASA
Org nr 819 731 322

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2021
Sum driftsinntekter 102 884 786
Driftsresultat 5 200 678
Resultat før skatt 4 593 932
Sum eiendeler 64 534 821
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Runar Hollevik (f 1968)
Styrets leder Johan Johannson (f 1967)
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
JOH JOHANNSON HANDEL AS 25887633 64,719