HANSEN & DYSVIK AS
Org nr 850 268 312

Regnskap (i 1000 NOK) 2017
Sum driftsinntekter 38 434
Driftsresultat -871
Resultat før skatt -675
Sum eiendeler 11 841