HOLDING 2 AS
Org nr 889 001 992

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2020
Sum driftsinntekter 2 629 750
Driftsresultat 75 171
Resultat før skatt 104 844
Sum eiendeler 1 811 991
Ledelse og administrasjon
Styrets leder Tom Hagen (f 1950)
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
Tom Hagen 1 100