KRON AS
Org nr 899 328 582

Regnskap (i 1000 NOK) 2021
Sum driftsinntekter 5 056
Driftsresultat -53 674
Resultat før skatt -53 296
Sum eiendeler 50 982
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Emma Carina Tryti (f ...
Styrets leder Heidi Skaaret (f 1961)
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
PECUNIA FORVALTNING AS 18804856 25,684