COSMETIC GROUP AS
Org nr 912 014 975

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2018
Sum driftsinntekter 1 345 915
Driftsresultat 28 426
Resultat før skatt -3 687
Sum eiendeler 1 017 104