ODA NORWAY AS
Org nr 912 262 510

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2020
Sum driftsinntekter 1 976 717
Driftsresultat -92 867
Resultat før skatt -130 204
Sum eiendeler 745 090
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Karl Alveng Munthe-Ka...
Styrets leder Karl Alveng Munthe-Ka...
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
Kinnevik Online AB 90740 24,508