NORLI AS
Org nr 913 820 509

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2021
Sum driftsinntekter 1 467 811
Driftsresultat 92 984
Resultat før skatt 82 031
Sum eiendeler 724 829
Ledelse og administrasjon
Daglig leder John Müller Thomasgaa...
Styrets leder Jaan Ivar Gjærum Seml...
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
H ASCHEHOUG & CO W NYG... 2945250 51