ÅRE NORGE AS
Org nr 913 843 452

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2018
Sum driftsinntekter 242 961
Driftsresultat 5 148
Resultat før skatt 3 492
Sum eiendeler 60 115
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Erik Bøckmann (f 1967)
Styrets leder Erik Bøckmann (f 1967)
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
Statare Limited 17600 100