EKTEBUNAD AS
Org nr 914 105 099

Regnskap (i 1000 NOK) 2018
Sum driftsinntekter 9 227
Driftsresultat -561
Resultat før skatt -573
Sum eiendeler 1 210