PLACEWISE AS
Org nr 914 752 809

Regnskap (i 1000 NOK) 2019
Sum driftsinntekter 57 323
Driftsresultat 1 290
Resultat før skatt 1 576
Sum eiendeler 67 057
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Peter Tonstad (f 1972)
Styrets leder Peter Tonstad (f 1972)
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
PLACEWISE GROUP AS 1000000 100