OTOVO ASA
Org nr 915 501 680

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2021
Sum driftsinntekter 289 402
Driftsresultat -175 294
Resultat før skatt -154 217
Sum eiendeler 662 265
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Andreas Egge Thorshei...
Styrets leder Peter Mellbye (f 1949)
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
Svenska Handelsbanken AB 22921152 20,058