SKEIDARLIVING GROUP AS
Org nr 915 920 020

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2021
Sum driftsinntekter 1 837 660
Driftsresultat 93 514
Resultat før skatt 90 917
Sum eiendeler 686 509
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Martin Andresen (f 1977)
Styrets leder Thomas Berntsen (f 1970)
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
BIRKELUNDEN INVESTERIN... 501854 72,121