TIBBER AS
Org.nr 916 276 338

Regnskap (i 1000 NOK) 2022
Sum driftsinntekter 66 442
Driftsresultat -394 103
Resultat før skatt -509 174
Sum eiendeler 989 925
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Edgeir Aksnes (f 1979)
Styrets leder Gordon Richard Guy Wi...
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
SPACETIME VENTURES AS 676727 12,435