VATNE CAPITAL AS
Org nr 921 883 374

Regnskap (i 1000 NOK) 2020
Sum driftsinntekter 22 422
Driftsresultat 16
Resultat før skatt 9 370
Sum eiendeler 719 528
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Runar Vatne (f 1974)
Styrets leder Runar Vatne (f 1974)
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
Runar Vatne 431550 100