CYCLEUROPE NORGE AS
Org nr 938 097 119

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 1999
Sum driftsinntekter 2 473 600
Driftsresultat -73 100
Resultat før skatt -126 100
Sum eiendeler 1 433 500
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Glenn Paul Nygren (f ...
Styrets leder Tony Erik Saverio Gri...
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
Cycleeurope AB 40009 100