FONNAFLY SJØ AS
Org nr 958 245 335

Regnskap (i 1000 NOK) 2019
Sum driftsinntekter 143 001
Driftsresultat -13 219
Resultat før skatt -16 009
Sum eiendeler 59 295
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Sverre Underbakke (f ...
Styrets leder Jon Ove Velure (f 1965)
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
UNDERBAKKE LUFTFART AS 937000 100