DATAREKVISITA NORGE AS
Org nr 960 806 263

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2021
Sum driftsinntekter 84 890
Driftsresultat 6 550
Resultat før skatt 6 652
Sum eiendeler 33 986
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Rune Paulsen (f 1970)
Styrets leder Magnus Karlsson (f 1969)
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
MASKEGRUPPEN AS 500 100