MIDELFART CAPITAL AS
Org nr 976 761 561

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2019
Sum driftsinntekter 8 164
Driftsresultat -23 156
Resultat før skatt -24 400
Sum eiendeler 696 320
Ledelse og administrasjon
Styrets leder Celina Midelfart (f 1...
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
Celina Midelfart 720 100