GAMST INVEST AS
Org nr 987 951 397

Regnskap (i 1000 NOK) 2021
Sum driftsinntekter 0
Driftsresultat -668
Resultat før skatt 6 790
Sum eiendeler 61 849
Ledelse og administrasjon
Styrets leder Olav Werner Pedersen ...
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
Morten Gamst Pedersen 800 80