BRYNILD HOLDING AS
Org nr 990 335 184

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2020
Sum driftsinntekter 806 627
Driftsresultat 36 350
Resultat før skatt 30 060
Sum eiendeler 515 927
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Anders Knut Ragnar Br...
Styrets leder Jon Erik Brynildsen (...
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
JOFAZ AS 92340 90