FAROUT AS
Org nr 991 314 954

Regnskap (i 1000 NOK) 2019
Sum driftsinntekter 4 341
Driftsresultat 117
Resultat før skatt 13 755
Sum eiendeler 872
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Eirik Bræin Gikling (...
Styrets leder Eirik Bræin Gikling (...
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
ELVABU AS 168 56