DELY AS
Org nr 992 249 870

Morregnskap | Konsernregnskap
Regnskap (i 1000 NOK) 2018
Sum driftsinntekter 2 987 346
Driftsresultat -59 770
Resultat før skatt -142 218
Sum eiendeler 1 546 341
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Tore Garmo (f 1956)
Styrets leder Stig Terje Sunde (f 1...
Største aksjonær Ant aksjer Andel i %
JORDANES INVESTMENTS AS 2400000 100