WAGNO AS
Org nr 996 557 847

Regnskap (i 1000 NOK) 2018
Sum driftsinntekter 65 153
Driftsresultat -12 543
Resultat før skatt -12 665
Sum eiendeler 44 537
Ledelse og administrasjon
Daglig leder Henrik Paulin (f 1970)
Styrets leder Claus Nielsen (f 1960)