BAXT AS

Org nr 875 877 712

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2018 2017 2016 2015 2014
Sum driftsinntekter 770 450 724 634 668 636 600 642 527 698
Driftsresultat 41 261 33 878 27 677 26 391 23 530
Resultat før skatt 41 477 36 511 31 738 27 948 23 673
Sum eiendeler 175 600 181 581 177 672 156 917 143 929
Egenkapitalandel i % 10,9 10,1 24,6 24,4 22,6
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000