H A Brun AS

Org nr 910 856 286

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2019 2018 2017 2016 2015
Sum driftsinntekter 19 913 20 054 20 245 21 142 20 186
Driftsresultat -7 -261 -184 69 187
Resultat før skatt 81 -231 -276 -320 76
Sum eiendeler 6 347 5 805 6 110 6 742 6 329
Egenkapitalandel i % 23,4 23,9 26 27,4 34,9
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000