Kolonial.no AS

Org nr 912 262 510

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2019 2018 2017 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 095 058 919 334 801 394 424 021 74 532
Driftsresultat -156 779 -173 042 -253 531 -117 415 -23 724
Resultat før skatt -175 622 -184 982 -254 612 -118 818 -24 657
Sum eiendeler 530 922 483 691 387 631 189 912 38 809
Egenkapitalandel i % 2,9 26,2 20,7 55,5 51,7
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000