Kolonial.no AS

Org nr 912 262 510

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2018 2017 2016 2015 2014
Sum driftsinntekter 919 334 801 394 424 021 74 532 13 941
Driftsresultat -173 042 -253 531 -117 415 -23 724 -6 809
Resultat før skatt -184 982 -254 612 -118 818 -24 657 -6 942
Sum eiendeler 483 691 387 631 189 912 38 809 7 439
Egenkapitalandel i % 26,2 20,7 55,5 51,7 2,1
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000