Baker Nordby AS

Org nr 913 358 473

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2018 2017 2016 2015 2014
Sum driftsinntekter 49 525 47 260 48 114 48 397 0
Driftsresultat -402 475 658 -195 -6
Resultat før skatt -549 340 599 -385 -6
Sum eiendeler 9 387 9 278 8 896 10 002 7 600
Egenkapitalandel i % 15,6 20,4 18,7 11,4 0,3
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000