Baker Nordby AS

Org nr 913 358 473

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2019 2018 2017 2016 2015
Sum driftsinntekter 56 162 49 525 47 260 48 114 48 397
Driftsresultat 688 -402 475 658 -195
Resultat før skatt 902 -549 340 599 -385
Sum eiendeler 11 508 9 387 9 278 8 896 10 002
Egenkapitalandel i % 19,2 15,6 20,4 18,7 11,4
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000