Korn Bakeri AS

Org nr 919 419 490

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2019 2018 2017
Sum driftsinntekter 14 290 12 662 0
Driftsresultat 451 -2 413 -822
Resultat før skatt -73 -2 445 -822
Sum eiendeler 12 167 2 632 1 235
Egenkapitalandel i % 2,6 14 37,5
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000