Unibak AS

Org nr 956 786 282

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2018 2017 2016 2015 2014
Sum driftsinntekter 60 383 51 592 75 664 43 833 34 729
Driftsresultat 4 031 2 975 4 889 4 000 671
Resultat før skatt 4 014 2 869 4 783 3 981 622
Sum eiendeler 26 163 33 141 26 622 22 908 20 243
Egenkapitalandel i % 37,8 26,6 32,5 39,7 40,7
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000