Geheb Conditori AS

Org nr 979 861 028

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2018 2017 2016 2015 2014
Sum driftsinntekter 38 040 41 118 38 111 32 472 31 131
Driftsresultat 2 626 2 481 2 763 2 705 1 290
Resultat før skatt 3 317 2 698 1 904 1 976 1 105
Sum eiendeler 12 007 9 660 10 154 9 416 9 736
Egenkapitalandel i % 58,8 45,2 22,3 23,6 22,1
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000