Tonerud Transport AS

Org nr 891 350 902

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2019 2018 2017
Sum driftsinntekter 119 284 119 479 140 470
Driftsresultat 354 -9 094 -267
Resultat før skatt -1 137 -10 667 -2 503
Sum eiendeler 38 923 54 155 69 403
Egenkapitalandel i % -7,9 -3,9 8,9
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000