Tollboden Bakeri AS

Org nr 914 962 870

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2017 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 782 3 256 51
Driftsresultat 656 102 -120
Resultat før skatt 637 87 -119
Sum eiendeler 2 524 1 898 788
Egenkapitalandel i % 41,8 30 64,2
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000