Tollboden Bakeri AS

Org nr 914 962 870

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2019 2018 2017
Sum driftsinntekter 7 250 5 622 4 782
Driftsresultat 1 176 923 656
Resultat før skatt 1 188 858 637
Sum eiendeler 4 049 3 192 2 524
Egenkapitalandel i % 65 53,4 41,8
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000