Tor Sevaldsen Bakeri AS

Org.nr 919 998 423

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2021 2020 2019
Sum driftsinntekter 24 042 25 146 23 073
Driftsresultat -1 727 -223 -1 928
Resultat før skatt -2 293 -343 -1 984
Sum eiendeler 9 369 11 662 10 955
Soliditet i % -52,2 -22,2 -20,5
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000