Element Logic AS

Org nr 982 519 292

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2021 2020 2019
Sum driftsinntekter 451 224 277 674 220 013
Driftsresultat -28 277 30 923 18 955
Resultat før skatt 137 089 77 874 54 308
Sum eiendeler 1 815 632 504 116 335 838
Egenkapitalandel i % 6,6 31,2 34,8
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000