Sjokolade Salongen

Org nr 984 307 136

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2019 2018 2017
Sum driftsinntekter 8 486 8 330 7 381
Driftsresultat 655 332 497
Resultat før skatt 631 286 429
Sum eiendeler 4 189 4 393 3 542
Egenkapitalandel i % 56,3 42,5 47,5
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000