Consignor AS

Org nr 985 171 904

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2019 2018 2017
Sum driftsinntekter 80 797 74 820 69 794
Driftsresultat 8 667 12 228 6 551
Resultat før skatt 9 030 12 340 6 656
Sum eiendeler 45 005 42 303 16 229
Egenkapitalandel i % 0,2 1,2 5,2
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000