CONDIFA AS

Org nr 988 036 188

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2016 2015 2014
Sum driftsinntekter 20 961 16 279 16 166
Driftsresultat -89 212 803
Resultat før skatt -283 39 630
Sum eiendeler 7 866 5 738 5 453
Egenkapitalandel i % 21,4 33,2 34,5
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000