Gf Logistikk AS

Org nr 990 051 135

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2018 2017 2016
Sum driftsinntekter 105 971 100 179 99 013
Driftsresultat 2 406 2 013 2 959
Resultat før skatt 2 047 1 790 2 674
Sum eiendeler 29 523 31 069 27 374
Egenkapitalandel i % 5,7 11 14,8
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000