Gf Logistikk AS

Org nr 990 051 135

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2017 2016 2015
Sum driftsinntekter 100 179 99 013 88 929
Driftsresultat 2 013 2 959 511
Resultat før skatt 1 790 2 674 325
Sum eiendeler 31 069 27 374 23 155
Egenkapitalandel i % 11 14,8 8,8
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000