Volkswagen Møller Bilfinans AS

Org nr 992 873 183

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2018 2017 2016
Sum driftsinntekter 525 009 477 066 400 904
Driftsresultat 357 337 324 630 272 441
Resultat før skatt 315 403 281 915 343 827
Sum eiendeler 19 742 360 18 016 022 14 525 647
Egenkapitalandel i % - 13,2 13,7
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000