Maritech AS

Org nr 997 929 217

Proff

Proff® leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter. og brukes som beslutningsgrunnlag når profesjonelle aktører leter etter leverandører og samarbeidspartnere.

Proff.no er en annonsørfinansiert tjeneste som er gratis for alle brukere. Vi tilbyr ulike løsninger som lar leverandører eksponere foretaket sitt på en riktig og ryddig måte.

2020 2019 2018
Sum driftsinntekter 105 816 64 525 58 019
Driftsresultat -11 633 -2 869 8 250
Resultat før skatt -12 043 -8 690 8 217
Sum eiendeler 89 662 75 149 51 410
Egenkapitalandel i % 37 61 61,3
Valutakode NOK NOK NOK
Beløp i hele 1000