Proff
Proff

1-Snekker AS

Org nr911 851 679
Telefon901 52 524
AdresseProf Indrebøgate 13, 6900 Florø

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--00-
Leder annen godtgjørelse--0419

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter270583445112303
Annen driftsinntekt----113
Sum driftsinntekter270583445112416
Varekostnad41832705357
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader44441
Herav kun lønn-0000
Ordinære avskrivninger1181211211149
Nedskrivning--018-
Andre driftskostnader1141245273110
Driftsresultat−8251−2−48198
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter00000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0---0
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0---0
Resultat før skatt−8251−2−48198
Sum skatt32---42
Ordinært resultat−41251−2−48156
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−41251−2−48156
Ordinært utbytte0200---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0200---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler22632544556750
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-051019
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler22632544155731
Sum varige driftsmidler22632544556750
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager20202020-
Kundefordringer33293303467
Konsernfordringer-----
Sum fordringer358298303467
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post294257321037
Sum Kasse/Bank/Post294257321037
Sum omløpsmidler349285350333505
Sum eiendeler575610795899555
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital−9−9−9−9−9
Sum innskutt egenkapital2121212121
Sum opptjent egenkapital494335284286333
Annen egenkapital494335284286333
Sum egenkapital515356305307354
Sum avsetninger til forpliktelser210101010
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld210101010
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-−2−106600
Skyldig offentlige avgifter49−6−1−11629
Ordinært utbytte0200---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0200---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld05249138130
Sum kortsiktig gjeld58243480582191
Sum gjeld60254490592201
SUM EGENKAPITAL OG GJELD575610795899555
Garantistillelser0000-
Pantstillelser0000-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

1-Snekker AS

Org nr 911 851 679

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo